HITVALLÁS

A MRMSz hitvallása megegyezik a Magyarországi Református Egyház hitvallásával, azaz a Szentírás, a II. Helvét Hitvallás és a Heidelbergi Káté.

A MRMSz 1998 november 7-i kispesti konferenciáján a következő nyilatkozat született:

„Isten iránti engedelmességben, és abban a vészhelyzetben amiben emberileg egyházunk jövőjét látjuk kijelentjük, hogy az evangélium ma is ugyanaz: Jézus Krisztus, Isten Fia a mi Megváltónk a bűnből való szabadulás egyetlen útja. Az Ő megismerése, elfogadása és követése nélkül nincs sem keresztyénség sem református kegyesség. Az ujjászületést és a Jézus Krisztushoz való megtérést elutasítóktól elhatároljuk magunkat. Szomorúnak találjuk, hogy Egyházunk szűkkörű és nyílvános fórumain érvényt szerezhetnek és tetszést találhatnak a missziói mozgalmakat, és azok evangélizációs munkáját károsnak és szükségtelennek tartó
megnyilvánulások. ……. Úgy látjuk, hogy mindenkit, akinek szívében Jézus Krisztus él, akit az Ő Szent Lelke hittel megajándékozott arra kell biztatnunk: fogjunk össze, bátorodjék meg ki ki mindazon lépés megtételére, amelyre Isten Lelke az Ige által megszólítja! …….”

A nyilatkozat megfogalmazói és aláírói: Dobos Károly, Kovács Bálint, Ablonczy Dániel, Szabó Imre, Orosz Ferenc, Bagi László, Sipos Ete Álmos, Végh Tamás, Barkó Antal, Kovács Dezső, Molnár Sándor, Miklóssy József, Pánczél Tivadar, Győriné Dr. Drenyovszky Irén, Dr. Anne Marie Kool, Frenczel Bertalan, Balogh Miklós, Kiss József, Kiss Józsefné, Dr.Csohány János, Terry Lingenhool, Basky István, Basky Istvánné, Komlóssi Erzsébet, Czentnár Dezső, Czentnár Dezsőné, Draskóczy László, Szénássy Győzőné, Dobos Pál, Draskóczy Lászlóné, Mátyás Sándorné, Orján Géza, Böttger Antal, Schaller Tamás, Shaller Tamásné, Gilicze Andrásné, Fehér Zoltán, Nagy Lajos, Csákány Istvánné, Kovács Attila, Kovács Gáborné, Szaniszló Lászlóné, Harkai Ferenc Csaba, Fóris Kálmán, Tóth Ernő, Szigeti István, Veres András, Veress Andrásné, Tóth Endre, Péczeli Jenőné, Tóth Ernőné, Simon Antal, Páll Rudolf, Holló Lászlóné, Bánhidi Emma, Szalai Júlia, Bartha Árpád, Bojtor István és Ablonczy Zsolt.

A szövetség tagja lehet mindenki, aki ezekkel a hitvallásokkal egyetért, továbbá kész áldozatot hozni és munkálkodni a kitűzött célokért.