Evangélizáció – Kispest-Rózsatér 2013 március kedd– Ablonczy Zsolt

2. Igaz döntés

Március 5, kedd 18.00 óra:

A krisztushitre jutás igaz döntés a szívben
Meghódított ügyének a vezér
Ige: Fil 2, 5-10.  „Az az indulat legyen bennetek, amely volt Krisztusban is!”

A mai estén az evangélizáció célja nem más, mint az, hogy rácsodálkozva a Jézus Krisztus önmagát odaadó indulatára, s megrendülve annak szép voltában; döntést hozzunk a szívünkben, amelynél igazabb és szebb döntés nincs az ember életében.
A megtérésnek, amelyben a hit harcára indul az életünk, több fázisát ismerjük. Ilyenek; a kétségbeesés, a remény ébredése és az önátadás pillanatai.
A kétségbeesés az a fázis, amikor szembesülve a romlott állapottal és a következményeivel. Elvész az önbecsülés, mindenütt a gyalázat, romlás, alávalóság látszik. Az automatikus védekezési mechanizmus, amely elhárítani igyekszik a felelősséget, már kifárad s marad a tehetetlenség és a megadás keserű érzése. A látszat megőrzésére még egy darabig kísérletet tesz a bűnös, de előbb-utóbb kiborul a szennyes. Eltölti a szívet az érzés: rajtam már a jó Isten sem tud segíteni. Ebben a fázisban nincs semmi „szép-élmény”, sokkal inkább a rútság visszariasztó érzése uralkodik. Talán e miatt sokan el kívánják kerülni, mint kellemetlent a megtérés e fázisát. Minek beszéljünk a rútságokról, a bűnről? A HK 2. kf azt vallja: Ahhoz hogy a megvigasztaltatás enyém lehessen tudnom kell, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Azaz az új, szép kezdéshez elkerülhetetlen a méltatlan helyzet szégyenének kétségbeejtő átélése. Nos a bűnei miatt bánkódó, könnyeivel a szégyenét bevalló ember a hit harcának első szépségét éli át, s vele együtt mindenki, aki megrendülten hallgatja vallomását.
A remény ébredése a megtérés második fázisa. A remény megmagyarázhatatlan módon, de támad a szívben az evangélium hallása és a Szentlélek által. Van szabadulás, nem kell a rontott helyzet elkerülhetetlen teljes pusztulását bevárnom. Törekvés támad a szívben a gyógyulás megragadására. Honnan támad a remény a kegyelmes Isten mentő szeretetében?  – A hajléktalan misszió gyógyultjaitól kérdeztem: Mikor támadt a szívükben az új élet kezdésének reménye? A remény, hogy jóra fordulhat a rosszba torkollt élet még a példázatbeli apa tékozló fiát is hazairányítja. A remény nagy erejű pozitív törekvés hordozójává válik a lélekben. Azt kell mondanunk, hogy legfontosabb megtalálni azt az akár legkisebb tényezőt, ami megfordíthatja a lélek törekvési irányát. A krisztushit, a Biblia alapján megfontolt dogmák rendszere Istenről és az emberről, mint az üdvösségre vezető út hiába csodálni valóan szép, ha hiányzik az a lelket megmozdító remény, ami megfordítja igyekezeteimet, hogy új életre vigyen. A farizeusi vallásosság, sok külsőséges cselekvése álságos, nem szép.
A harmadik fázis a megtérés fordulatában az odaszánás döntése. Megrendülten olvassuk az igét: „Az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vett fel, …. megalázta magát…engedelmes lévén halálig..” A hit nemes küzdelmében születnek az igaz döntések. Azért is szép a hit harca, mert a hívő ember szívében, Isten Szentlelkének hatalma alatt ráigazodik lelke az engedelmes szolgálatra.    Sok fiatal örömében vettünk részt Balatonszárszón nyaranta, akik könnyezve, de boldogan tettek vallást megtérésükről a tábor nyilvánossága előtt.
Szinte minden igeolvasás, istentisztelet, bibliaóra igaz döntésekre hív.
Sok döntésünk volt már. Bátran felvállalhatjuk, nem kell szégyenkeznünk egy miatt sem, sőt felemelt fejjel és szívvel vallhatjuk, hogy az ilyen döntésekért volt érdemes élnünk. Ezekben stabilizálódott életutunk, nem hiába töltöttük, feleslegesen napjainkat, hanem ráköltöttük az egyetlen igaz ügyre, hasonlóan Jézus Krisztushoz, akinek nyomába szegődtünk.
Hozz testvérem igaz döntéseket a szívedben valahányszor megérint Isten Szent Lelke, s ne feledkezz meg korábbi döntéseid megerősítéséről sem, s érezni fogod a lelkedben, hogy jó úton jársz.

You may also like...

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük