Elnöki beszámoló 2020.02.21.

Magyar Református Missziói Szövetség
3528.Miskolc, Fövényszer u.65.

Elnöki beszámoló

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Testvérek!

Tavaly nagyon sok változással nézett szembe a szövetségünk tagsága.
Az egyik ezek közül a tisztújítás volt. Ablonczy Zsolt elnök és Barcza András
titkár is át kívánták adni a tisztségüket a következő 4 évre tekintettel. Ablonczy Zsolt nyugalmazott lelkipásztor munkálkodása meghatározó volt az előző ciklusban. Mind az aktív szolgálatot, lelkészek, gyülekezetek látogatását, csendesnapokon való részvételt, mind az adminisztratív teendők végzését példamutatóan látta el. Azt gondolom, hogy a szövetségünk és személyesen én is hálás vagyok az ő hűséges helytállásáért! Az elnöki tisztség elvállalására Bojtor István tiszteletbeli elnöktől érkezett irányomba felkérés. Nem volt könnyű számomra a döntés, mert az előző elnökök sokak által elismert lelkészek voltak, én pedig csak laikusként szolgáltam gyülekezetekben,a REFISZ- ben, a VISZ-ben, de az Úr adott egy látást a jövőt tekintve, ami által hiszem, hogy a szövetségünk segítheti a református megújulást. Ezt a látást egy rövid tervezetben megosztottam a tavalyi közgyűlésen résztvevőkkel. A szövetség 2019. február 18-i éves közgyűlésén a jelenlévők pozitív szavazatukkal megerősítettek az elnöki tiszt elfogadásában. A titkári tisztséget Tóth Tamás mezőcsáti testvérünk vállalta el, akit szintén megerősített ebben a döntésében a közgyűlés. A Szövetségi Tanács új tagjának Gazda István mezőcsáti lelkészt választotta a közgyűlés. Ablonczy Zsolt testvérünk jelezte, hogy lemond a Szövetségi Tanácsi tagságáról, ezért majd valaki mást kell választanunk erre a
tisztségre.

A másik jelentős változás az Alapszabályunk módosítása volt az új törvényi
rendelkezéseknek megfelelően. Hála Istennek és Dr. Demeter-Horváth Zsófia
segítőkész ügyvédnőnek, mert a módosítást időben sikerült beadnunk az
illetékes bíróságnak, amit ez a hatóság jóvá is hagyott. A ládházi közgyűlésen
vetődött fel annak a gondolata, hogy a CIB bank a református egyháznak az OTP banknál jóval kedvezőbben vezeti a számláját, ezért nekünk is érdemes
lenne megkeresni őket számlavezetés ügyben.

Ezzel el is érkeztünk a harmadik nagyobb változáshoz, a bankszámlaszám
változáshoz, amit ezután a CIB banknál vezetünk. Az eddigi tapasztalatok
alapján kedvezőbbek a költségek, mint előzőleg az OTP banknál.

A pénzügyek megfelelő kezelésére nagyon kedvező fizetségért (számla ellenében) egy nyugdíjas könyvelőnő vállalkozott.

A honlapunkra az újabb információkat Tóth Tamás titkárunk teszi fel. Ez nagyon fontos a tájékoztatás miatt! Köszönet érte!

A tavalyi év második felében már tartalmi kérdésekkel is tudtunk foglalkozni. Meghirdettük a jelenetíró pályázatot középiskolások részére, amire négy mű érkezett be. Sajnos a pályázat benyújtására elég korlátozott idő állt rendelkezésre, de idén ez kedvezőbbé tehető. A pályamunkák értékesek voltak.

Még az a darab is, ami sem a műfaját, sem a hosszúságát tekintve nem felelt
meg a kiírásnak, ezért nem is díjaztuk. Az első helyezett 30 ezer Ft, a második helyezett 25 ezer Ft, a harmadik helyezett 20 ezer Ft értékű vásárlási utalványt vehetett át. A titkárunk feltette a helyezettek neveit és a pályamunkákat a honlapunkra. A győztes darabot el szeretnénk juttatni a református középiskolákba és a REFISZ honlapjára is. Az idei tervek között szerepel egy hasonló pályázat kiírása jelenetírásra, esetleg énekszerzésre, vagy videó készítésére.
November elején „Újabb evangelizációs lehetőségek” címszó alatt tartottunk
konferenciát a ládházi gyülekezeti teremben. A Bibliaiskoláról Püski Lajos
debreceni lelkipásztor, a Keresztkérdések Kurzusról Almási Ferenc miskolci
lelkész, az Alfáról az Alfa Iroda munkatársai tartottak előadást. Sajnos nem
voltunk sokan, (egy másik rendezvény többeket elvont erről az alkalmunkról) de a jelenlévők építőnek, és hasznosnak tartották az elhangzottakat. Hasonló tematikájú konferenciát szeretnénk 2020 márciusában Budapesten, májusban Kassa mellett Komarócon és szeptemberben Szentesen tartani.

Az év végén „Az elköteleződéstől a tanítványságig” címmel szeretnénk
konferenciát szervezni Nyékládházán a hitben éretté válás folyamatáról.

Terveink között szerepelt, hogy a lelkészek lelkigondozására is próbálunk
lehetőséget teremteni. Ez irányban eddig még nem sikerült lépnünk. Várunk
minden javaslatot, felajánlást a szolgálatokat tekintve.

Hálás vagyok és köszönöm az elnökség tagjainak, Mátyás Sándor alelnöknek, és Tóth Tamás titkárnak a konstruktív együttműködést az ügyek vitelében és a programok megvalósításában!

Istennek adok hálát megtartó kegyelméért!

Kérjük továbbra is Jézus Krisztus áldását és Szentlelkének vezetését további
szolgálatainkhoz!

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a 2019. évről szóló beszámolót!

Miskolc,2020.02.21. Tisztelettel:


dr. Bartha Árpád Zsolt
elnök

You may also like...

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük