Category: Misszió

0

ISTEN SZERETETÉNEK FELTÁRULÓ TITKA – Megjelent Ablonczy Dániel legújabb kötete.

Az elmúlt, 2015. év tavaszán jelent meg az író, Dr. Ablonczy Dániel három kötete is a korintusi 1-2, és a pásztori (1-2 Timótheushoz, Títuszhoz, Filemonhoz írt) levelek magyarázatával. A gyakorlati írásmagyarázatot szívesen használó igehirdetők...

0

Cserépfalu missziói csendesnap – 2016 március 12. szombat – a „háló”

Szeretettel várunk – Szövetségben Jézus Krisztussal a gyülekezetekért címmel – Cserépfalun tartandó missziói csendes­napunkra. Az elmúlt évben szeptemberben Bódvaszilason a”hit”, Mezőnyéken a „forrás”, decemberben Szentesen a „szikla” volt az igetanulmányok alapja, most Cserépfalun a „háló” következik...

0

Missziós Próbálkozások a református fiatalok között.

Azaz a REFISZ története 1988-2008 között Előzmények. Nem tudtuk hogyan csináljuk. A tapasztalataink abban korban gyökereztek, amiben egész ifjúságunk telt. A kommunista társadalmi rend még az ifjúsági bibliaköri foglalkozásokat sem nézte jó szemmel, és...

0

Egyháztagok hit nélkül vagy élő hittel?

Egyháztagok hit nélkül vagy élő hittel? A keresztyén hitre jutás elengedhetetlen állomása a megtérés, újjászületés.   Igeolvasás:   János 3 , 3. 5. „Jézus így válaszolt: – Bizony, bizony mondom néked: ha valaki nem születik...

0

Kálvin János megtérése

Az előadás elhangzott 2009 november 14-én, a Kispesti Kálvin Házban, a Magyar Református Missziói Szövetség csendesnapján. Előadó: Ablonczy Zsolt lelkipásztor   Vázlat: A megtérés bibliai értelme. Kálvin János életének fontos fordulópontjai. Kálvin János feljegyzései...

0

Előtanulmány egy új missziói stratégia felállításához

I. Megfontolandók     1.)  Az egyház jövője elleni megegyezés terhe   Érdekes folyamat szemlélői és értetlen megfigyelői lehettünk annak, hogy a közép-kelet európai térségben az utóbbi évtizedekben számtalan missziós társaság kezdte meg a...

0

A „maradék”; Isten irgalmas szeretetének evangéliuma

Csak maradék? Kérdezi a nagy-mellényű ember. Hogy-hogy? Jogos örökség helyett kegyelmet váró reménység az elkészített út? A bizalom mégis megtölti a szívet. Nem hagy elveszni. Okát nem tudom, majdnem érthetetlen.   Erről szólnak a...

0

AZ IGE VÁLASZA KORUNK KÉRDÉSEIRE

IAz ige válasza korunk   „I s t e n”   kérdésére       (Ézs, 44, 6_7)   I/1. Van e a mai kornak  „Isten” kérdése? Általában a mai kort posztmodern kornak szokás nevezni, ami már az elnevezésében...