Evangélizáció – Kispest-Rózsatér 2013 március csütörtök – Ablonczy Zsolt

4. Gyönyörködik Isten

Március 7, csütörtök este 18.00 óra:

A hívők küzdelmének kivitelében gyönyörködik Isten
Mindent át kell engednem a léleknek?
Ige:  Jn 6, 47-54;60-69 „A lélek az ami megelevenít, a test nem használ semmit!”

A mai estén az evangélizáció célja az, hogy engedjük be a szívünkbe Jézus Krisztus lelkületét, aki a mentő szeretet szolgálatában életért adta a szabadulásunkért.
Kedves Testvérek !  A „harcold meg a hit szép harcát” biztató ige egyik legfontosabb bátorító motívuma számunkra: a hit harca olyan szép, hogy gyönyörködik benne Isten (Mt 3, 17).
Az önmagát – mintha elítélendő lenne – halálba adó Isten Fia, nyeri a megdicsőítő kijelentést:
„Te vagy az én szeretett Fiam, akiben én gyönyörködöm!”
A tegnapi estén említettem a Mikeás próféta által szólt igét: Izráel Istene minden mástól különböző, a harcait magával megvívó, irgalmasságot szerető Isten. Érthetetlen az hatalomnak ez az oldala a pogány uralkodók számára. Megbocsátja a bűnt, elengedi öröksége maradékának vétkét?
Azokban az időkben, amikor a Názáreti Jézust keresztre feszítették, s mondták némelyek: feltámadott a halálból, s valami megmagyarázhatatlan dolog történt tanítványaival, mert hirtelen bátor lélekkel hirdetni kezdték, hogy a megfeszített nem más, mint a zsidók várva-várt Messiása, járt Jeruzsálemben egy etióp főember (ApCsel 8, 26). Akkor a városban mindenki ezekről az eseményekről beszélt. Volt aki csodálattal emlegette a Názáreti gyógyító hatalmát, bátorságát az írástudókkal való vitákban, voltak mások akik, mivel ismerték szüleit és testvéreit tanácstalanságuknak adtak hangot, mert tiszta volt és egyenes, erős és mégis szelíd. Voltak olyanok is, akik megbotránkoztak azon, hogy azt mondta „Én és az Atya egy vagyunk, aki engem látott, látta az Atyát, aki engem hallott, hallotta az Atyát” (Jn 14, 9). Az eljövendő Messiás királyról, mint csodálatos uralkodóról gondolkodtak, aki hatalmat gyakorol a pogányok felett (Ézs 9, 7), akinek pohár van a kezében, ha tölt belőle még a seprejét is issza a föld minden gonosztevője (Zsolt 75, 9). Az etióp főember a  botránkozók és a követők egymásnak ellentmondó nyilatkozataiból nem tudta kihámozni az igazságot. Nem tudjuk hogyan, de valaki javasolhatta az értetlen szerecsennek, hogy olvassa Ézsaiást, aki az 53. részben írt az Úr szenvedő szolgájáról. Ezt a szakaszt olvasta hangosan, s míg olvasta lett egyre nagyobb  az ámulata.
„Utált, elhagyott, mások bűnterhét hordozó volt, arca eltorzult, ütötték és ostorozták, megfeszítették, ….. és Ő mint a szelíd bárány, nem nyitotta száját verőivel szemben….” Aztán ott volt egy ember az úton, aki azt mondta, hogy a Názáreti Jézus az, akiről szól a régi ige.
Mi gátol, hogy én is? …. megkeresztelkedjem?
Az ige amelyet a János Ev-ból olvastam, egy még korábbi eseményről szól, amikor Jézus Krisztus beszélt a teste megtöréséről, vére áldozatként való kiontásáról, s arról, hogy ez az élet kenyere és itala, s hogy ettől kezdve a 70 tanítvány közül is sokan elfordultak tőle. Péter apostol viszont kimondta szép vallomását: „Mi elhittük és megismertük, hogy Te vagy a Krisztus, az Élő Istennek Fia”
A Názáreti Jézusban, aki a hit harcát érettünk szenvedve vívja gyönyörködik Isten. És gyönyörködik azokban is akik őt abban követik, hogy mentő szeretettel szeretni akarják még az ellenük törőket is. Olyan szép és megrendítően nemes ez a harc, hogy Isten gyönyörködik benne. Bizonnyal fontos a pontos hitvallás, az egyházi élet tisztasága és szolgálata, a gyermeknevelés és a család, a becsületes emberi élet és törvénytisztelet, de a mentő szolgálatban üldözést, mártíriumot is felvállaló követők hűségében, önmagukkal szemben hozott áldozatukban, mint szent harcban gyönyörködik Isten. A keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk Istennek ereje. Aki nem veszi fel az ő keresztjét, nem lehet az én tanítványom….
A hit harca szép, mert gyönyörködik benne Isten! Ne sajnáld tehát a fáradtságot, hanem végy erőt és bátorságot követni őt ebben a harcban. Engedj a léleknek, s ne hagyd, hogy a test uralkodjék rajtad!

You may also like...

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük